ZAUFALI NAM:

biuro obsługi klienta
BOK: /22/ 102 21 88
tel.: /22/ 612 08 85
kom.: 504 243 404 (od 8 do 16)
tel. 24h: 501 316 129
email: bok@omegaochrona.com.pl

Ochrona fizyczna

WSTĘPNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW OCHRONY

 

Wstępny zakres czynności  agentów ochrony:

 • ścisłe przestrzeganie zasad ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia,
 • ścisłe przestrzeganie ustalonych z Klientem procedur,
 • zapewnienie pełnego komfortu pracownikom i Gościom,
 • zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które swoim zachowaniem budzą uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa,
 • udzielanie niezbędnej informacji użytkownikom Obiektu i Gościom oraz służenie im wszechstronną pomocą,
 • wykonywanie wszelkich poleceń Klienta mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa w ochranianym Obiekcie,
 • udzielanie pomocy użytkownikom Obiektu w każdej sytuacji wymagającej interwencji agenta ochrony,
 • natychmiastowe reagowanie na wszelkie zagrożenia,
 • przekazywanie informacji do upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo na chronionym terenie,
 • niezwłoczne powiadomieniu swoich przełożonych oraz Kierownictwa Obiektu o zaistniałych czynach przestępczych i wykroczeniach sprawowanie nadzoru nad systemem CCTV, KD, SSWiN i ppoż. i stosowanie procedur określonych w Instrukcji Ochrony Obiektu,
 • natychmiastowe reagowanie na wszelkie wypadki stwierdzonych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa Obiektu,
 • zwracanie bacznej uwagi i natychmiastowe reagowanie na wszelkie niedociągnięcia mające wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia,
 • prowadzenie książki zdarzeń mających miejsce podczas pełnienia dyżuru,
 • w razie potrzeby wezwanie załogi interwencyjnej,
 • zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez Gości i użytkowników Obiektu Regulaminu Porządkowe Obiektu,
 • prowadzenie systematycznych rejestrowanych komputerowo obchodów chronionego terenu na zasadach określonych w Instrukcji Ochrony Obiektu.